Category Archives : News

14 August, 2020

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษนั้นเต็มความสามารถ ซึ่งนำไปสู่ ​ความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับบริการ 999 รายการในเดวอนและคอร์นวอลล์ตำรวจเตือน กองทัพได้รับการโทรฉุกเฉิน 2,301 ครั้งในช่วงสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 26.5% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 พฤติกรรมต่อต้านสังคมเป็นสาเหตุของการเรียกร้องจำนวนมากโดยเพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Read More